Fastighetsavgifter

Fastighetsavgift

Från och med 1 januari 2008 är fastighetsskatten på bostäder ersatt med en kommunal fastighetsavgift. Underlaget för fastighetsavgiften är taxeringsvärdet. Fastighetsavgiften uppräknas årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet (se Basbelopp).

Beskatt-
ningsår
Småhus (per
värderingsenhet)
Flerbostadshus (per
bostadslägenhet)
2015 7 262 kr 1 243 kr
2014 7 112 kr 1 217 kr
2013 7 074 kr 1 210 kr
2012 6 825 kr 1 365 kr
2011 6 512 kr 1 302 kr
2010 6 387 kr 1 277 kr

Fastighetsavgiften är dock maximalt:

Max fastighetsavgift
Småhus 0,75% x taxeringsvärdet
Flerbostadshus 0,3%* x taxeringsvärdet

*0,4% till och med beskattningsåret 2012.

För personer över 65 år mfl finns en speciell begränsningsregel, se Begränsningsregel för fastighetsavgift.

Det är inte någon fastighetsavgift på utländska bostäder.

Fastighetsavgiften betalas av den som äger fastigheten vid årets ingång.

Nybyggda hus

Från och med 2013 är det ingen fastighetsavgift på nybyggda hus de första femton åren efter byggåret. Reglerna gäller byggnader med beräknat värdeår 2012 eller senare, dvs för byggnader som färdigställts 2012 eller senare.

Beskattningsår
Värdeår/byggår Ingen avgift
2015 2016 – 2030
2014 2015 – 2029
2013 2014 – 2028
2012 2013 – 2027

För byggnader med beräknat värdeår 2011 och tidigare är det ingen fastighetsavgift de första fem åren efter byggåret. De följande fem åren är det halv fastighetsavgift.

Taxeringsår
Värdeår/byggår Ingen avgift Halv avgift
2011 2013 – 2017 2018 – 2022
2010 2012 – 2016 2017 – 2021
2009 2011 – 2015 2016 – 2020
2008 2010 – 2014 2015 – 2019
2007 2009 – 2013 2014 – 2018
2006 2008 – 2012 2013 – 2017
2005 2007 – 2011 2012 – 2016
2004 2006 – 2010 2011 – 2015
2003 2005 – 2009 2010 – 2014
2002 2004 – 2008 2009 – 2013
2001 2003 – 2007 2008 – 2012
2000 2002 – 2006 2007 – 2011
This entry was posted in Okategoriserade, Skattefakta. Bookmark the permalink.

Comments are closed.