Marginalskatt

Marginalskatt

Beskattningsåret 2015

Fastställd inkomst i kr Marginalskatt ca
0 18 800 0
18 900 44 400 7%
44 500 120 900 19%
121 000 350 000 29%
350 100 443 300 32%
443 400 629 200 52%
629 300 57%

Beskattningsåret 2014

Fastställd inkomst i kr Marginalskatt ca
0 18 700 0
18 800 44 000 7%
44 100 120 500 19%
120 600 138 900 25%
139 000 348 900 29%
349 000 433 800 32%
433 900 615 600 52%
615 700 57%

Skatten är beräknad efter en kommunalskatt på 32%. Den allmänna pensionsavgiften (7%) ingår i marginalskatten (gäller inkomster upp till 8,07 inkomstbasbelopp).

Den fastställda inkomsten är inkomsten efter allmänna avdrag men före avdrag för allmän pensionsavgift samt grundavdrag.

This entry was posted in Okategoriserade, Skattefakta. Bookmark the permalink.

Comments are closed.