SGI

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

Anställningsinkomster och inkomst av aktiv näringsverksamhet är sjukpenninggrundande inkomst. Förmåner får dock inte räknas med i den sjukpenninggrundande inkomsten.

Den högsta sjukpenninggrundande inkomsten är 7,5 prisbasbelopp, dvs 333 750 kr för 2015. För att ha rätt till sjukpenning krävs att den sjukpenninggrundande inkomsten uppgår till minst 24% av prisbasbeloppet, dvs lägst 10 680 kr för 2015.

Högsta sjukpenningrundande inkomst
2015 2014 2013 2012 2011 2010
333 750 333 000 333 750 330 000 321 000 318 000

Från och med 1 januari 2008 ska den sjukpenninggrundande inkomsten multipliceras med 0,97 vid beräkning av sjukpenning med mera. Under 2007 multiplicerades den sjukpenninggrundande inkomsten med 0,989 vid beräkning av sjukpenning med mera. Under perioden 1/7 2003 till 31/12 2004 multiplicerades den sjukpenninggrundande inkomsten med 0,97 vid beräkning av sjukpenning.

Vid beräkning av föräldrapenning är den sjukpenninggrundande inkomsten 10 prisbasbelopp (se Basbelopp) från och med 1 juli 2006, dvs 444 000 kr för 2014 och 445 000 kr för 2015. Inkomsttaket för tillfällig föräldrapenning är dock 7,5 prisbasbelopp.

This entry was posted in Okategoriserade, Skattefakta. Bookmark the permalink.

Comments are closed.