PGI

Pensionsgrundande inkomst

Två system

Ett nytt pensionssystem gäller från och med 1999. Det är dock enbart personer födda 1938 och senare som omfattas av det nya systemet. Personer födda 1954 och senare kommer enbart att omfattas av det nya systemet. Personer födda 1937 och tidigare omfattas enbart av det gamla systemet (ATP-systemet). Personer födda 1938-1953 kommer att omfattas av de nya reglerna enligt en tjugondelsinfasning. Under en tid kommer vi alltså att ha två parallella pensionssystem.

Pensionsgrundande inkomst i det nya pensionssystemet

Inkomst av anställning (minus kostnader i arbetet, t ex utgifter för tjänsteresor och facklitteratur) och inkomst av aktiv näringsverksamhet är pensionsgrundande inkomst. Skattepliktiga förmåner ingår alltså i den pensionsgrundande inkomsten (till skillnad från sjukpenninggrundande inkomst). Även annat kan vara pensionsgrundande belopp. Det är ersättningar i samband med förtidspension, föräldraledighet, arbetslöshet och plikttjänstgöring. Det är summan av dessa inkomster minus den allmänna pensionsavgiften som är pensionsgrundande.

Man kan maximalt ha en pensionsgrundande inkomst på 7,5 inkomstbasbelopp:

2015 2014 2013 2012 2011
7,5 ibb 435 750 kr 426 750 kr 424 500 kr 409 500 kr 390 750 kr

Detta innebär att inkomsten före avdrag för allmän pensionsavgift kan vara 8,07 inkomstbasbelopp:

2015 2014 2013 2012 2011
8,07 ibb 468 867 kr 459 183 kr 456 762 kr 440 622 kr 420 447 kr

För att få pensionsgrundande inkomst ett visst år måste du under året ha en inkomst på 42,3% av gällande prisbasbelopp (18 782 kr år 2014 och 18 824 kr år 2015).

Samtliga svenska medborgare är försäkrade för inkomstgrundande pension. Dessutom är personer som är bosatta i Sverige utan att vara svenska medborgare försäkrade för inkomstgrundande pension.

ATP-systemet

För att få ATP-poäng måste du ha en pensionsgrundande inkomst på minst ett förhöjt prisbasbelopp (45 300 kr år 2014 och 45 400 kr år 2015) plus 100 kr. Inkomsten avrundas till närmast lägre hundratal kronor.

ATP-poäng beräknas enligt följande formel:

(Inkomst enl ovan – 1 förhöjt basbelopp) / 1 förhöjt basbelopp = ATP-poäng.

ATP-poängen beräknas med två decimaler, dock till lägst 0,01 poäng.

Den högsta pensionsgrundande inkomsten i det gamla pensionssystemet beräknas på samma sätt som i det nya (se ovan).

 

(Källa: www.blinfo.se)

This entry was posted in Okategoriserade, Skattefakta. Bookmark the permalink.

Comments are closed.