Arbetsgivaravgifter

Arbetsgivaravgifter

Inkomståret 2015 gäller följande procentsatser för arbetsgivaravgifterna:

Avgift
Födda 1937 och tidigare 0%
Födda 1938 – 1949 10,21%
Födda 1989 och senare 15,49%
Övriga 31,42%

Arbetsgivaravgifterna består av följande delar:

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Ålderspensionsavgift 10,21% 10,21% 10,21% 10,21% 10,21% 10,21% 10,21% 10,21% 10,21% 10,21%
Efterlevandepensionsavgift 1,17% 1,17% 1,17% 1,17% 1,17% 1,70% 1,70% 1,70% 1,70% 1,70%
Sjukförsäkringsavgift 4,35% 4,35% 4,35% 5,02% 5,02% 5,95% 6,71% 7,71% 8,78% 8,64%
Arbetsskadeavgift 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,68% 0,68% 0,68% 0,68% 0,68% 0,68%
Föräldraförsäkringsavgift 2,60% 2,60% 2,60% 2,60% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20%
Arbetsmarknadsavgift 2,64% 2,91% 2,91% 2,91% 2,91% 4,65% 2,43% 2,43% 4,45% 4,45%
Allmän löneavgift 10,15% 9,88% 9,88% 9,21% 9,23% 6,03% 7,49% 7,49% 4,40% 4,40%
Summa 31,42% 31,42% 31,42% 31,42% 31,42% 31,42% 31,42% 32,42% 32,42% 32,28%
Summa för ungdomar 15,49% 15,49% 15,49% 15,49% 15,49% 15,49% 15,49% 21,30% 22,71% *
* Gällde lön som betalades ut 2007-07-01 – 2007-12-31

 

Till arbetsgivaravgifterna tillkommer normalt avgifter för arbetsmarknadsförsäkringar.

Ungdomar

Från och med inkomståret 2009 är arbetsgivaravgifterna för ungdomar som är yngre än 26 år vid årets ingång sänkta. Hela ålderspensionsavgiften ska betalas, men bara en fjärdedel av övriga avgifter, se tabellen ovan.

Under 2008 var arbetsgivaravgifterna för anställda som vid årets ingång hade fyllt 18 år men inte 25 år 21,30% (dvs för ungdomar födda 1983-1989). För lön som betalades ut 2007-07-01 – 2007-12-31 var arbetsgivaravgifterna 22,71% för ungdomar födda 1982-1988.

Se även regeringens förslag om ändrade regler för ungdomar i artikel 13:235.

Ålderspensionärer

För anställda som vid årets ingång är 65 år eller äldre gäller speciella regler:

För personer som är födda 1937 eller tidigare betalas inga avgifter alls från och med inkomståret 2008. Tidigare betalades särskild löneskatt med 24,26% för dessa löntagare.

För personer födda 1938 och senare ska arbetsgivaren från och med inkomståret 2007 enbart betala ålderspensionsavgift (10,21%). Tidigare skulle arbetsgivaren betala särskild löneskatt med 16,16% samt ålderspensionsavgift (10,21%) för dessa löntagare.

Se även Särskild löneskatt

Nedsättning vid arbete med FoU

Från och med 1 januari 2014 får arbetsgivaravgifterna sättas ned med 10% av avgiftsunderlaget vid beräkningen av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning och utveckling (FoU). Ålderspensionärer och ungdomar (se ovan) omfattas dock inte av nedsättningen.

Det sammanlagda avdraget får vara högst 230 000 kr per koncern och månad.

Villkoret för att en anställd ska omfattas av nedsättningen är att denne har arbetat med forskning och utveckling under minst tre fjärdedelar och minst 15 timmar av sin faktiska arbetstid.

Med forskning och utveckling avses systematiskt och kvalificerat arbete med att i kommersiellt syfte

  • ta fram ny kunskap (forskning), eller
  • använda resultatet av forskning för att utveckla nya varor, tjänster och produktionsprocesser eller väsentligt förbättra redan existerande sådana (utveckling).

Nedsättning ska i första hand göras för forskning och utveckling och i andra hand för regional nedsättning (se nedan). Nedsättningen får dock inte bli så stort att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften.

Se även 13:301.

Regional nedsättning

I stödområdet gäller fortfarande ett företagsstöd som innebär att arbetsgivaravgifterna får sättas ned. För arbete vid fast driftställe i stödområdet får nedsättning göras med 10 procentenheter. Stödet får beräknas på ett avgiftsunderlag på högst 71 000 kr, dvs stödet kan maximalt bli 10% av 71 000 = 7 100 kr per månad. Nedsättningen får dock aldrig medföra att arbetsgivaravgifterna understiger ålderspensionsavgiften (10,21%).

Stödet gäller även enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag. En enskild näringsidkare eller ett handelsbolag som har anställda och därmed redovisar både egenavgifter och arbetsgivaravgifter kan totalt få ett företagsstöd med 85 200 kr. I första hand görs avdraget från arbetsgivaravgifterna.

Observera att stödet inte lämnas till alla branscher. Företag inom sektorerna vattenbruk och fiske, vissa jordbruk samt transport är uteslutna på grund av EG:s statsstödsregler. Se artikel 11:119.

Eftersom företagsstödet är ett s k försumbart stöd så måste du själv hålla reda på om du har fått andra försumbara stöd. Du kan maximalt få försumbara stöd på 200 000 euro (ca 1 800 000 kr) under en treårsperiod. Se artikel 11:93.

Du behöver inte ansöka om att få företagsstödet, men om du är osäker på om du har rätt till stödet kan du kontakta Skatteverket.

Stödområde

Följande kommuner ingår i stödområdet:

Norrbottens län: Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Pajala, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå kommuner samt Edefors och Gunnarbyns församlingar i Bodens kommun och fd Markbyggdens kyrkobokföringsdistrikt i Piteå kommun.

Västerbottens län: Bjurholms, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Vindelns och Åsele kommuner samt Fällfors, Jörns och Kalvträsks församlingar i Skellefteå kommun.

Jämtlands län: Bergs, Härjedalens, Krokoms, Ragunda, Strömsund, Bräcke, Åre och Östersunds kommuner.

Västernorrlands län: Sollefteå och Ånge kommuner samt Holms och Lidens församlingar i Sundsvalls kommun samt Anundsjö, Björna, Skorpeds och Trehörningsjö församlingar i Örnsköldsviks kommun.

Gävleborgs län: Ljusdals kommun.

Dalarnas län: Malung-Sälens, Orsa, Vansbro och Älvdalens kommuner samt Venjans och Våmhus församlingar i Mora kommun.

Värmlands län: Torsby kommun.

Nedsättning av arbetsgivaravgifter

Från och med 1 januari 2008 får någon generell nedsättning av arbetsgivaravgifterna inte längre göras.

Inkomståret 2007 fick nedsättning göras med 2,5 procentenheter, dock högst 1 545 kr per månad. Om flera arbetsgivare ingick tillsammans i en koncern räknades de i detta sammanhang som en enda arbetsgivare och fick därför sätta ned arbetsgivaravgifterna med sammanlagt högst 1 545 kr per månad 2007.

Nedsättningen gällde även enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag, se Egenavgifter. En enskild näringsidkare eller ett handelsbolag som hade anställda och redovisade både egenavgifter och arbetsgivaravgifter, fick ett sammanlagt avdrag från egenavgifter och arbetsgivaravgifter på högst 18 540 kr per år under 2007. I första hand gjordes avdraget från arbetsgivaravgifterna.

Under 2006 fick arbetsgivaravgifterna sättas ned med 5 procentenheter, dock med högst 3 090 kr per månad.

Nedsättningen gällde även enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag, se Egenavgifter.En enskild näringsidkare eller ett handelsbolag som hade anställda och redovisade både egenavgifter och arbetsgivaravgifter, fick ett sammanlagt avdrag från egenavgifter och arbetsgivaravgifter på högst 18 540 kr per år under 2007 (37 080 kr under 2006). I första hand gjordes avdraget från arbetsgivaravgifterna.

Reglerna gällde enbart arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Det fick alltså inte att få någon nedsättning av den särskilda löneskatten. Observera dock att löner till personer som är födda 1938 – 1940 fick ingå i underlaget för nedsättningen för 2006. Från och med 2007 fick någon nedsättning inte göras för personer som var fyllda 65 år vid årets ingång.

 

(Källa www.blinfo.se)

This entry was posted in Okategoriserade, Skattefakta. Bookmark the permalink.

Comments are closed.