Egenavgifter

Egenavgifter

Egenavgifter ska betalas på inkomst av aktiv näringsverksamhet. På inkomst av passiv näringsverksamhet betalas särskild löneskatt, se Särskild löneskatt.

Följande procentsatser för egenavgifter vid aktiv näringsverksamhet gäller för:

Beskattningsåret 2015 (deklaration 2016)

Karensdagar
1 7 14 30 60 90
Normal nivå 29,19% 28,97% 28,87% 28,69% 28,46% 28,29%
Födda 1989 och senare 14,93% 14,88% 14,85% 14,81% 14,75% 14,71%
För pensionärer gäller följande avgifter:
Födda 1937 och tidigare 0%
Födda 1938 – 1949 10,21%
Födda 1950 – 1953 (vid uttag av hel ålderspension hela året) 10,21%

Dessutom får egenavgifterna sättas ned med 7,5 procentenheter i vissa fall (gäller ej ungdomar och pensionärer). Se nedan.

På den del av sammanlagda inkomsten (av både tjänst och näringsverksamhet) som överstiger 7,5 prisbasbelopp räknas procentsatsen alltid efter 7 karensdagar. 7,5 prisbasbelopp är 333 750 kr under 2015.

Beskattningsåret 2014 (deklaration 2015)

Karensdagar
1 7 14 30 60 90
Normal nivå 29,14% 28,97% 28,88% 28,71% 28,49% 28,34%
Födda 1988 och senare 14,93% 14,89% 14,86% 14,82% 14,77% 14,73%
För pensionärer gäller följande avgifter:
Födda 1937 och tidigare 0%
Födda 1938 – 1948 10,21%
Födda 1949 – 1952 (vid uttag av hel ålderspension hela året) 10,21%

Dessutom får egenavgifterna sättas ned med 7,5 procentenheter i vissa fall (gäller ej ungdomar och pensionärer). Se nedan.

På den del av sammanlagda inkomsten (av både tjänst och näringsverksamhet) som överstiger 7,5 prisbasbelopp räknas procentsatsen alltid efter 7 karensdagar. 7,5 prisbasbelopp är 333 000 kr under 2014.

Beskattningsåret 2013 (deklaration 2014)

Karensdagar
1 7 14 30 60 90
Normal nivå 29,51% 28,97% 28,88% 28,71% 28,50% 28,35%
Födda 1987 och senare 15,02% 14,89% 14,86% 14,82% 14,77% 14,73%
För pensionärer gäller följande avgifter:
Födda 1937 och tidigare 0%
Födda 1938 – 1947 10,21%
Födda 1948 – 1951 (vid uttag av hel ålderspension hela året) 10,21%

Dessutom får egenavgifterna sättas ned med 7,5 procentenheter i vissa fall (gäller ej ungdomar och pensionärer). Se nedan.

På den del av sammanlagda inkomsten (av både tjänst och näringsverksamhet) som överstiger 7,5 prisbasbelopp räknas procentsatsen alltid efter 7 karensdagar. 7,5 prisbasbelopp är 333 750 kr under 2013.

Inkomstår 2012 (taxeringen 2013)

Karensdagar
7 14 30 60 90
Födda 1937 och tidigare 0%
Födda 1938 – 1946 10,21%
Födda 1947 – 1950 (vid uttag av hel ålderspension hela året) 10,21%
Födda 1986 och senare 14,88% 14,86% 14,52% 14,47% 14,45%
Övriga 28,97% 28,89% 27,50% 27,33% 27,25%

Dessutom får egenavgifterna sättas ned med 5 procentenheter i vissa fall (gäller ej ungdomar och pensionärer). Se nedan.

På den del av sammanlagda inkomsten (av både tjänst och näringsverksamhet) som överstiger 7,5 prisbasbelopp är det fulla egenavgifter. 7,5 prisbasbelopp är 330 000 kr under 2012.

Se även Allmän pensionsavgift.

Inkomstår 2011 (taxeringen 2012)

Karensdagar
7 14 30 60 90
Födda 1937 och tidigare 0%
Födda 1938 – 1945 10,21%
Födda 1946 – 1949 (vid uttag av hel ålderspension hela året) 10,21%
Födda 1985 och senare 14,88% 14,86% 14,81% 14,76% 14,72%
Övriga 28,97% 28,86% 28,68% 28,46% 28,32%

Dessutom får egenavgifterna sättas ned med 5 procentenheter i vissa fall (gäller ej ungdomar och pensionärer). Se nedan.

På den del av sammanlagda inkomsten (av både tjänst och näringsverksamhet) som överstiger 7,5 prisbasbelopp är det fulla egenavgifter. 7,5 prisbasbelopp är 321 000 kr under 2011.

Se även Allmän pensionsavgift.

Inkomstår 2010 (taxeringen 2011)

För inkomster som hör till perioden 1/7 – 31/12
Karensdagar
7 14 30 60 90
Födda 1937 och tidigare 0%
Födda 1938 – 1944 10,21%
Födda 1945 – 1948 (vid uttag av hel ålderspension hela året) 10,21%
Födda 1984 och senare 14,88% 14,85% 14,81% 14,77% 14,74%
Övriga 28,97% 28,87% 28,71% 28,53% 28,41%

Dessutom får egenavgifterna sättas ned med 5 procentenheter i vissa fall (gäller ej ungdomar och pensionärer). Se nedan.

På den del av sammanlagda inkomsten (av både tjänst och näringsverksamhet) som överstiger 7,5 prisbasbelopp är det fulla egenavgifter. 7,5 prisbasbelopp är 318 000 kr under 2010.

Se även Allmän pensionsavgift.

Inkomstår 2010 (taxeringen 2011)

För inkomster som hör till perioden 1/1 – 30/6
Karensdagar
1 3 30
Födda 1937 och tidigare 0%
Födda 1938 – 1944 10,21%
Födda 1945 – 1948 (vid uttag av hel ålderspension hela året) 10,21%
Födda 1984 och senare 15,06% 15,05% 14,85%
Övriga 29,71% 29,67% 28,88%

Dessutom får egenavgifterna sättas ned med 5 procentenheter i vissa fall (gäller ej ungdomar och pensionärer). Se nedan.

På den del av sammanlagda inkomsten (av både tjänst och näringsverksamhet) som överstiger 7,5 prisbasbelopp är det fulla egenavgifter. 7,5 prisbasbelopp är 318 000 kr under 2010.

Se även Allmän pensionsavgift.

Inkomstår 2009 (taxeringen 2010)

Karensdagar
1 3 30
Födda 1937 och tidigare 0%
Födda 1938 – 1943 10,21%
Födda 1944 – 1947 (vid uttag av hel ålderspension hela året) 10,21%
Födda 1983 och senare 15,07% 15,06% 14,86%
Övriga 29,71% 29,67% 28,89%

På den del av sammanlagda inkomsten (av både tjänst och näringsverksamhet) som överstiger 7,5 prisbasbelopp är det fulla egenavgifter. 7,5 prisbasbelopp är 321 000 kr under 2009.

Se även Allmän pensionsavgift.

Inkomstår 2008 (taxeringen 2009)

Karensdagar
1 3 30
Födda 1937 och tidigare 0%
Födda 1938 – 1942 10,21%
Födda 1943 – 1946 (vid uttag av hel ålderspension hela året) 10,21%
Födda 1982 och senare 15,32% 15,02% 14,82%
Övriga 30,71% 29,52% 28,73%

På den del av sammanlagda inkomsten (av både tjänst och näringsverksamhet) som överstiger 7,5 prisbasbelopp är det fulla egenavgifter. 7,5 prisbasbelopp är 307 500 kr under 2008.

Se även Allmän pensionsavgift.

7 karensdagar gäller om något val av annan karenstid inte gjorts.

Egenavgifterna består av följande delar:
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Ålderspensionsavgift 10,21% 10,21% 10,21% 10,21% 10,21% 10,21% 10,21% 10,21%
Efterlevandepensionsavgift 1,17% 1,17% 1,17% 1,17% 1,17% 1,70% 1,70% 1,70%
Sjukförsäkringsavgift1 4,44% 4,44% 4,44% 5,11% 5,11% 6,04%2 6,93% 7,93%
Arbetsskadeavgift 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,68% 0,68% 0,68% 0,68%
Föräldraförsäkringsavgift 2,60% 2,60% 2,60% 2,60% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20%
Arbetsmarknadsavgift 0,10% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 2,11% 0,50% 0,50%
Allmän löneavgift 10,15% 9,88% 9,88% 9,21% 9,23% 6,03% 7,49% 7,49%
Summa 28,97% 28,97% 28,97% 28,97% 28,97% 29,71% 29,71% 30,71%
1 För den som har en karenstid på 7 dagar. Se Sjukförsäkringsavgift om annan karenstid valts.
2 För inkomster som hör till perioden 1/7 – 31/12. För inkomster som hör till perioden 1/1 – 30/6 var sjukförsäkringsavgiften 6,78%.

Ungdomar

Ungdomar som är yngre än 26 år vid årets ingång ska från och med inkomståret 2009 betala hel ålderspensionsavgift, men bara en fjärdedel av övriga avgifter på inkomst av aktiv näringsverksamhet, se tabellen ovan.

För inkomståret 2008 var egenavgifterna för ungdomar som vid årets ingång var fyllda 18 men inte 25 år 20,45% (19,82% / 19,49% för 3 respektive 30 karensdagar). För inkomståret 2007 betalade ungdomar 21,99% i egenavgifter för perioden 2007-07-01 – 2007-12-31 (21,12% / 20,68% för 3 respektive 30 karensdagar).

Ålderspensionärer

För aktiva näringsidkare som vid årets början är 65 år eller äldre eller har haft hel allmän pension (ålderspension) hela året gäller speciella regler:

Personer som är födda 1938 och senare ska från och med inkomståret 2007 enbart betala ålderspensionsavgift (10,21%) på inkomst av aktiv näringsverksamhet. Om räkenskapsåret omfattar en del av år 2006 tillkommer 16,16% i särskild löneskatt för denna del av inkomsten.

Denna regel gäller även den som har haft hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning någon del av beskattningsåret.

Fr o m inkomståret 2008 betalar personer födda 1937 och tidigare inga avgifter alls på inkomst av aktiv näringsverksamhet. Tidigare skulle dessa betala särskild löneskatt (24,26%) istället för egenavgifter.

Med allmän pension menas inkomstpension, premiepension och (för vissa) garantipension.

Se även Särskild löneskatt.

Nedsättning av egenavgifterna

Egenavgifterna på inkomst av näringsverksamhet får sättas ned i vissa fall. Från och med 1 januari 2014 är nedsättningen 7,5% (om beskattningsåret omfattar en del av 2013 ska inkomsten proportioneras).

Nedsättningen gäller dock bara om överskottet av näringsverksamheten överstiger 40 000 kr. Är överskottet lägre får man ingen nedsättning alls. Den högsta nedsättning som går att få är 15 000 kr från och med beskattningsåret 2014, dvs vid ett överskott på 200 000 kr.

Ungdomar under 26 år och personer fyllda 65 år omfattas inte av reglerna om nedsättning. Detsamma gäller personer som under hela året tagit ut hel allmän pension.
Tidigare bestämmelser:

Beskattningsåren 2008 till och med 2013 fick nedsättning av egenavgifterna göras med 5% av avgiftsunderlaget för egenavgifter. Den högsta nedsättning som gick att få var 10 000 kr. För delägare i handelsbolag och enkla bolag gällde till och med beskattningsåret 2013 ett sammanlagt tak för nedsättningen på 20 000 kr per år och bolag. Från och med 2014 är denna begränsning slopad.

Inkomståret 2007 fick nedsättning av egenavgifterna göras med 2,5 procentenheter, dock med maximalt 4 500 kr per år. Nedsättningen gällde bara om överskottet av näringsverksamheten överstiger 40 000 kr (liksom idag). I handelsbolag fick egenavgifterna minskas med sammanlagt högst 18 540 kr under inkomståret 2007.

Inkomståret 2006 fick egenavgifterna sättas ned med 5 procentenheter, dock med maximalt 9 000 kr per år. I handelsbolag fick egenavgifterna minskas med sammanlagt högst 37 080 kr inkomståret 2006.

Regional nedsättning i stödområdet

Företag som har driftställe i stödområde kan få nedsättning med 10%, dock med maximalt 18 000 kr per år.

Avgifterna får aldrig understiga ålderspensionsavgiften (10,21%).

Observera att nedsättningen inte omfattar alla branscher. Företag inom sektorerna vattenbruk och fiske, vissa jordbruk, samt transport är uteslutna på grund av EG:s statsstödsregler (se artikel 11:119).

Eftersom det regionala företagsstödet är ett s k försumbart stöd (stöd av mindre betydelse) så måste du själv hålla reda på om du har fått andra försumbara stöd. Du kan maximalt få försumbara stöd på 200 000 euro (ca 1 800 000 kr) under en treårsperiod. För jordbruks- och fiskerisektorn är beloppsgränserna lägre. Se artikel 11:93.

För näringsidkare med anställda gäller särskilda regler, se Arbetsgivaravgifter.

Stödområde

Följande kommuner ingår i stödområdet:

Norrbottens län: Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Pajala, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå kommuner samt Edefors och Gunnarbyns församlingar i Bodens kommun och fd Markbygdens kyrkobokföringsdistrikt i Piteå kommun.

Västerbottens län: Bjurholms, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Vindelns och Åsele kommuner samt Fällfors, Jörns och Kalvträsks församlingar i Skellefteå kommun.

Jämtlands län: Bergs, Härjedalens, Krokoms, Ragunda, Strömsunds, Bräcke, Åre och Östersunds kommuner.

Västernorrlands län: Sollefteå och Ånge kommuner samt Holms och Lidens församlingar i Sundsvalls kommun samt Anundsjö, Björna, Skorpeds och Trehörningsjö församlingar i Örnsköldsviks kommun.

Gävleborgs län: Ljusdals kommun.

Dalarnas län: Malung-Sälens, Orsa, Vansbro och Älvdalens kommuner samt Venjans och Våmhus församlingar i Mora kommun.

Värmlands län: Torsby kommun.

 

(källa: www.blinfo.se)

This entry was posted in Okategoriserade, Skattefakta. Bookmark the permalink.

Comments are closed.